December 8, 2013

Palompon after Yolanda (Haiyan)

  In one of the rooms at Palompon Elementary School, these words were framed: Nobyembre Paglilingkod | Pagmamalasakit Ang pagmamalasakit at paglilingkod ay kusang pagbibigay ng ating sariling kakayahan na maaaring material, moral, at ispiritwal sa ating kapwa lalo na sa mga kapus-palad at nangangailangan.