December 17, 2013

Project Rebuild: Sending Christmas to Bantayan Island

Last Sunday, I headed to Bantayan Island, located in northern Cebu, at three in the morning to give the P32, 000 cash donations and little gifts for the kids I would surely meet along the way. Bantayan Island is the first site of our modest Project Rebuild, an initiative to […]
December 8, 2013

Palompon after Yolanda (Haiyan)

  In one of the rooms at Palompon Elementary School, these words were framed: Nobyembre Paglilingkod | Pagmamalasakit Ang pagmamalasakit at paglilingkod ay kusang pagbibigay ng ating sariling kakayahan na maaaring material, moral, at ispiritwal sa ating kapwa lalo na sa mga kapus-palad at nangangailangan.